Arménie

Název země: Arménská republika
Hlavní město: Jerevan
rozloha: 29 743 km 2
Počet obyvatel: 3 262 200 (2010)
Státní zřízení: republika
Geografická poloha: západní Asie
podnebí: kontinentální s chladnou zimou a horkým, suchým létem
měna: 1 dram ( AMD )
jazyky: arménština (úřední), ázerbájdžánština, ruština
Správní členění: 10 provincií
Narodnost. složení: Arméni (93%), Ázerbájdžánci (1%), Rusové (2%), ostatní (především Kurdové) (4%)
Náboženství: arménská pravoslavná církev (94%), ruské pravoslavné náboženství

O zemi:

Dějiny:
První kmenové svazy se na území Arménie vytvářely již v 13. století před nl Území bylo několikanásobně větší než dnes, rozkládalo se podél hory Ararat, kde podle legendy přistála Noemova archa. Později zemi dobyl Alexandr Veliký. Od starověku se na území Arménie vytvářely státní útvary, které se staly předmětem bojů mezi perskou a římskou říší. V 9. až 11. století byla Arménie nezávislým státem. V 12. stol. bylo součástí Gruzie. V 16. století je území rozděleno mezi Persii a Osmanskou říši. Později mezi Rusko a Turecko. V části Arménie patřící osmanské říši zahynulo koncem 19. stol. av době první světové války téměř milion Arménů v rámci vyhlazování arménského národa. V roce 1918 vyhlásilo nezávislost, ale o dva roky už do země vstoupila Rudá armáda a připojila území k SSSR. V roce 1991 byla vyhlášena nezávislost Arménské republiky. Na přelomu 80. a 90. let minulého století začaly spory se sousedním Ázerbájdžánem o enklávu Náhorní Karabach, které vyústily do přetrvávající občanské války.

Bezpečnost. rizika:

Podle oficiální informace neexistují na území Arménie oblasti nepřístupné pro cizince a pobyt na celém území země je bezpečný. Turistika do oblasti Náhorního Karabachu se nedoporučuje. Hranice s Ázerbájdžánem jsou uzavřeny a oblast je poměrně nebezpečná. Hranice s Tureckem jsou také uzavřeny. Případní návštěvníci Náhorního Karabachu, musí vždy mít u sebe platný cestovní pas s dokumentem potvrzujícím vstupní víza do této republiky. Bližší informace poskytnou konzulární oddělení arménských velvyslanectví.
Zdraví:

Při vstupu do země není povinné očkování, doporučuje se očkovat proti tetanu, hepatitidě A, záškrtu.
Doporučuje se však pobyt výhradně ve velkých městech a turistických centrech s organizovanými výlety do vnitrozemí s ubytováním a stravováním středního až vyššího standardu. Při cestách do vnitrozemí v jednoduchých podmínkách s jednoduchým ubytováním, při dlouhodobém pobytu a úzkém kontaktu s místním obyvatelstvem se doporučuje očkování jako při zvýšeném riziku, čili proti tyfu a hepatitidě B. Riziko nakažením malárií je nízké. Je třeba věnovat pozornost hygieně při zacházení s potravinami a pitnou vodou, protože průjmová onemocnění se hojně vyskytují v celé zemi. Vzhledem k nedostatku léků v zemi je třeba mít s sebou základní výbavu v lékárničce a zajistit si pojištění léčebných výloh v zahraničí. Jídlo a potraviny zakoupené v obchodech a restauracích střední a vyšší úrovně jsou nezávadné. Stejně jako i v jiných oblastech Kavkazu se v letních měsících nedoporučuje konzumovat ryby. Vodu je třeba pít převařenou (především v letních měsících), nebo zakoupenou v obchodech.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *